Úvod

Možná vás zklamu, protože už na začátku musím říct, že vám nedám jednoznačnou odpověď. Každá firma, její produkt, kultura i odvětví byznysu jsou tak odlišné, že není možné paušalizovat a zvolit jednoznačně lepší řešení. Každé řešení má své plusy a mínusy. V tomto článku se o nich dozvíte a snad vám pomohou v hledání správné varianty právě pro vás.

Pro účely tohoto článku záměrně vynechávám třetí možnost, a tou je in-house marketingový tým. Ten je určitě pro některé firmy vhodný, ale zpravidla se jedná o nejnákladnější a nejnáročnější variantu.

Management

Připravte se na to, že ani jedna z variant nebude úplně “bezúdržbová”. Jak freelancer, tak agentura od vás budou potřebovat určitou míru participace. Ať už to bude v rámci úvodních analýz a rozhovorů, pravidelných akcí nebo podnětů ke zlepšení webu. Spolupráce s agenturou vás v tomto ohledu obecně zatíží méně a je méně náročná na specializaci vašeho manažera.

Většina agentur má totiž ve svém týmu projektového manažera (nebo account manažera), který veškeré řešení se specialisty obstará. Manažer ve firmě tedy zpravidla komunikuje s jedním člověkem, který dělá prostředníka více specialistům. Díky tomu také méně používá Google překladač, jelikož se vyhne PPCčkařskému žargonu, který je v online marketingu naprosto normálním jevem, ale na straně klienta moc pochopení nevyvolává.

Pokud máte ve firmě dedikovaného marketingového manažera, který má náležité schopnosti a povědomí o výkonnostním marketingu, naopak najmutí freelancerů na jednotlivé činnosti může být správným krokem. Manažer má totiž za každých okolností 100% přehled o tom, kdo dělá jakou práci.

Profesionalita

Tím se dostáváme k otázce kompetentnosti výkonu práce. U tohoto bodu je to vše o lidech, kteří budou ve vašem týmu, ať už zvolíte agenturu, nebo volnonožce. Jak jsem už napsal výše, v případě freelancera si jste vždy jistí, kdo pro vás pracuje. V případě agentury už to tak jisté není. Agentura má početnější tým a na vaší správě se podílí více lidí.

My konkrétně toto řešíme způsobem, že každý klient zná svůj tým a jakékoliv změny hlásíme předem, aby měl možnost se s novým členem seznámit.

Zastupitelnost

Co se zdá jako nevýhoda v jednom bodě, v tom druhém může být naopak výhodou. Pokud vám jakýmkoliv způsobem odpadne freelancer, velmi těžko budete suplovat jeho práci a najdete ve firmě někoho, kdo ho dočasně nahradí. V agentuře se tento problém minimalizuje, jelikož každá agentura má více specialistů, kteří dočasně za kolegu zaskočí.

Pokud si najmete freelancera, vždy je dobré s ním tuto otázku řešit a být případně připravený na krizový scénář. Freelancer může mít v případě nutnosti k dispozici kolegu, případně vy si můžete pro tyto situace dojednat “záskok”.

Cena

Posledním velkým tématem je cena za práci. Tady hodně záleží na tom, v jaké kvalitě si můžete dovolit práci dostávat. V agentuře je do vašeho fee zpravidla započítáno více lidí, ale ceny se pohybují relativně stabilně v hladinách od 1 000 Kč do 3 000 Kč za hodinu. U freelancerů je rozptyl mnohem větší. Často si ale platíte zkušenosti, dovednosti a specializaci na dané téma. Není výjimkou, že si zkušený freelancer řekne za hodinu práce více peněz, než agentura, která své režijní náklady rozpočítává mezi výrazně více klientů.

Pravděpodobně budete také potřebovat na každou službu jiného freelancera. Agentura vám bude schopná většinou nabídnout mnohem širší paletu služeb. Pokud se rozhodnete pro agenturu a budete využívat více nástrojů z jejího portfolia, velmi pravděpodobně se dostanete na lepší poměr cena/výkon, než kdybyste si platili x freelancerů.

Závěr

Jak jsem psal na začátku článku – neexistuje jedna správná nebo špatná cesta, každá firma je jiná a má jiné potřeby. Zároveň je vše o lidském faktoru. Mimo profesionality jednání a odevzdávání výsledků byste se měli také zaměřit na to, jestli si rozumíte s lidmi, se kterými jednáte. Marketing je hodně komplexní disciplína, pravděpodobně s nimi budete jednat velmi často.

Naší výhodou jako lidí v marketingové agentuře je to, že k vám budeme upřímní (nevím, jestli je to v dnešní době standard nebo se nějak od ostatních lišíme), takže pokud si nejste jistí, jakou cestou se vydat, napište nám. Buďto najdeme společnou cestu, nebo vás odkážeme na naše známé freelancery.