V tomto článku si ukážeme, jak nastavit automatická pravidla změny maximální ceny za proklik (CPC). Automatické pravidlo nám bude pravidelně vyhodnocovat pozice našeho inzerátu. Bude-li pozice mimo stanovený rozsah, automatické pravidlo sníží nebo zvýší max. CPC.

1. Tlačítko Automatizovat najdeme v přehledu kampaní a reklamních sestav. Zvolíme reklamní sestavu a poté dáme na Změnit výchozí max. CPC. 

2. Otevře se nám přehled s nastavním pravidla. V tomto případě chceme snížit cenu max. CPC o 5% když je inzerát na průměrné pozici lepší než 2. Toto pravidlo bude kontrolováno každý den a použije údaje z předešlého dne.

3. Při nízké pozice inzerátu chceme naopak max. CPC zvýšit. Nastavíme tedy 2. pravidlo.

Přidali jsme upozorňování na e-mail. Tím máme hotovo. Do přehledu všech automatických pravidel se dostaneme přes Správa pravidel.

V tabulce vidíme přehledně informace o pravidlu, podmínkách a frekvenci.