Analytický nástroj od Facebooku umožňuje sledovat všechny typy zákazníků v jakékoli fázi rozhodování, přičemž sleduje cestu odkud se k vám dostali a které akce na webu provedli (události). Slouží především k lepší správě a vyhodnocení vašich kampaní na Facebooku.

Kde FB Analytics najdeme:

K čemu je a v čem se liší oproti Google Analytics

Ač je Google Analytics nejpoužívanějším analytickým nástrojem, Facebook vyvíjí vlastní platformu pro lepší vhled do funkčnosti kampaní i celkové zákaznické trasy napříč kanály, zařízeními, Facebookovou stránkou, webovými stránkami a dalšími parametry (např. dle UTM).

K čemu FB Analytics slouží:

 1. Přehled výkonnosti kampaní – přehledněji a detailněji než nabízí sloupce rychlého přehledu přímo ve Správci reklam.
 2. Zkoumání dat – sledujte aktivitu vašich kampaní v rozpadu – jaký byl čas dokončení konverze a přes jaké kanály? Jak kampaně ovlivňují zákaznickou trasu? To vše se dozvíte v přehledech dat.
 3. Objevování nových přehledů – FB Analytics využívá strojového učení a pomocí odesílaných dat dokáže vyčíst opakující se „šablony chování“, které jsou podobné vašim cílům.

Google Analytics vs Facebook Analytics

Hlavním problémem, se kterým se Google Analytics neúspěšně potýká, je nedostatečné trasování cesty zákazníka po interakci s reklamou na Facebooku.

Příklad: zákazník po interakci s reklamou na Facebooku neprovede konverzi (nákup, newsletter, odeslání formuláře atp.), po nějakém čase se vrátí na web z jiného zařízení a konverzi dokončí. Jak bude tedy konverze připsána?

Google Analytics připisuje konverze dle atribučního modelu, který nezohledňuje zhlédnutí reklamy (zde je kámen úrazu). Dle Google Analytics tedy Facebook pro uskutečnění konverze neměl žádný vliv a konverze mu nebude připsána. A to i když byl hlavním přispěvatelem zákazníkova zájmu.

A v tomto detailním trasování zákazníkovy cesty, Facebook nasazuje svůj analytický nástroj, který má dávat ucelenější a lepší informace.

Funkce Facebook Analytics

Pojďme se společně podívat na všechny funkce a přehledy:

1. Sledování aktivity

 • Aktivní uživatelé – udává detailní přehled o aktivitě uživatelů za námi zvolené časové období. Kolik uživatelů navštívilo vaše stránky, kolik z toho jich bylo nových a jak dlouho na stránce byli? Z jakého zařízení k vám přišli?  Tyto informace a mnoho dalších najdete v tomto přehledu.

 • Výnosy – jak název napovídá, jedná se především o důležité metriky pro e-commerce. Všechny údaje o množství nákupů a jejich celkové hodnotě přehledně, s možností členění dle zařízení, ve kterých konverze proběhla.

 • Trychtýře – jak efektivní vaše reklamy jsou s ohledem na dosažení vytyčených konverzí? Přehledně a v posloupnosti dle proběhlých kroků (například průchod košíkem).

 • Retence – jak se vám na web vrací zákazníci po první události? S možností zobrazení rozpadu dat v časovém intervalu dnů, týdnů a měsíců je snazší tyto informace vyčíst.

 • Kohorty – pomocí kohort můžete porozumět chování lidí, včetně udržení si zákazníků, dlouhodobé hodnoty a míry opakovaného nákupu.

 • Rozdělení – umožňuje vytvoření kontingenční tabulky s přehledem až 3 vybraných hodnot (např. věk, pohlaví a zařízení). Výsledná data vám pomůžou porozumět lidem, kteří jsou v kontaktu s vašimi entitami analytik, a tomu, jak na ně reagují.

 

 • Cesty – znázorňují chování zákazníků napříč různými zdroji událostí. 
 • Percentily – odpoví vám na otázky typu „Kolik nákupů udělá horních 10 % našich nejlepších zákazníků?“.

 

 • Události – přehled standardních událostí pixelu

 

 • Ladění událostí – 20 posledních zaznamenaných události během 24 hodin. Pomocí filtrů podle události, OS zařízení a verze aplikace, můžete analyzovat hodnoty, které souvisí s danou událostí. V tomto přehledu lehce zjistíte, která z uvedených událostí se nespouští tak, jak by měla.

 

 • Překrývání – sledujte důležitá data o překrývání různých metrik, dle vlastního výběru. Zde můžeme sledovat např. uživatelskou aktivitu dle zařízení a jejich překrývání.

 

 • Dlouhodobá hodnota – ukazuje hodnotu uživatelů na základě výnosů generovaných v průběhu času, počínaje původní interakcí. Původní interakcí může být první návštěva webu, instalace aplikace nebo první zhlédnutí stránky. Dlouhodobou hodnotu můžete sledovat v denních, týdenních nebo měsíčních intervalech.

2. Lidé

 • Demografické údaje – přehledný rozbor demografických údajů návštěvníků vašeho webu. Naleznete zde grafické znázornění uživatelů dle věku, země, města a jazyka.

 • Technologie – s jakým zařízením vás zákazníci navštěvují, a jakou verzí operačního systému? I tyto informace vám mohou poskytnout důležité údaje, např pro lepší optimalizaci webu pro konkrétní zařízení.

Jaký nástroj tedy používat? Google Analytics nebo Facebook Analytics?

Jak to tak bývá, odpovědět na tuto otázku jednoznačně by nebylo správné. Oba tyto nástroje mají své místo a záleží, jaké data chceme sledovat.

Google Analytics nabízí více dat a je lepší v celkovém pohledu, zatímco Facebook Analytics je v současné době lepší ve sledování uživatelské cesty napříč všemi kanály (FB stránka, Messenger, aplikace, pixel a další eventy).

Sledovat tedy data z obou kanálů je nejlepším možným řešením. Tato data analyzovat a poté si udělat lepší obrázek o výkonu vašich kampaní.