Historie Google Analytics

2005

Jak to všechno začalo? Google v roce 2005 koupil společnost Urchin s jeho analytickým nástrojem a postupně jej přetvořil na Google Analytics.
Analytický nástroj, který již uměl do 15 minut vyhodnocovat návštěvnost webových stránek. V listopadu 2005 Google vydal bezplatný nástroj Google Analytics.

Vzor kódu Google Analytics
Logo Google Analytics, které Google používal od spuštění 2005 až do roku 2012.

2012

Došlo k zásadní změně a také masivní adopci Google Analytics, kterému se začalo říkat Universal Analytics. Ty pracují jinak se sběrem a integrací dat nebo zpracováním údajů. Jsou obohacené o vlastní dimenze a metriky, vlastní proměnné, uživatelské rozhraní, změnu knihovny JavaScript, práci s Cookies, ochranu osobních údajů a zásadní sledování elektronického obchodu.

Změnil se měřící kód.

Vzor kódu Universal Analytics

2019/2020

Google přichází s novou verzí svého analytického nástroje. V beta verzi jej nazývá Google Analytics App+Web. Po uplynutí roku testování dochází k oficiálnímu spuštění Google Analytics 4.

Jedná se o zásadní změnu v tom, jak na analytiku Google nahlíží a je reakcí na množící se problémy s měřením pomocí Cookies třetích stran, které začínají postupně všechny prohlížeče blokovat. Důvodem je primárně ochrana osobních údajů a tlak na jejich ochranu ze strany EU.

Papá, cookies

Apple již v roce 2017 začal s blokováním sledovacích cookies ve svých zařízeních s prohlížečem Safari. 

Mozilla Firefox, který začal s blokováním sledovacích kódů ve výchozím nastavení, přišel ve verzi 69 ve třetím čtvrtletí roku 2019

Google si se svým Chrome dal na čas a začal s blokováním až v únoru 2020 a to vydáním Chrome 78.

Proč je pro Google problém blokování sledovacích kódů?

Není to problém jen pro Google, ale nyní se zaměřím jen na něj. 

Jde o peníze. Peníze až na prvním místě. Tím, že prohlížeče začaly aktivně blokovat sledovací kódy, došlo k propadu tržeb z reklam Google Ads. Podle některých údajů odfiltrovalo Safari až 81% bannerových reklam. Což mělo za následek 60% pokles cen reklam na Apple zařízení a zároveň nárůst ceny cílené na uživatele Chrome. Ale Apple uživatelé měli vždy vyšší cenu pro inzerenty. 

Google nebyl schopen “připisovat” zásluhy na splnění konverzí či cílů. A to jak v reklamních systémech Google Ads (dříve AdWords) tak v Google Analytics.

Google na to ale vyzrál, zdá se…

Google Analytics 4 vs Universal Analytics

Google s GA4 mění celý pohled na měření návštěvnosti nejen webových stránek.

V nové verzi již nejde o návštěvy, ale o uživatele a události. 

Google Analytics 4 využívá strojové učení v nástrojích pro vytváření přehledů a analýz, aby data byla smysluplná a účinná. Jeho schopnosti prediktivního modelování mohou být pro nás z marketingu přínosné pro předpovídání výsledků na základě trendů v datech, jako je míra odlivu, míra poptávky atd., čímž se zvýší návratnost investic (ROI).

  Universal Analytics Google Analytics 4
Datový model Zaměřuje se na relaci a požadavky (zobrazení stránky, událost atd.) Zaměřuje se na uživatele a události (akce uživatele)
Datový tok Je nutné vytvořit samostatné vlastnosti pro každou platformu Web,
Aplikace – Android a iOS
Stejná vlastnost používaná k připojení různých datových toků
(Web, Android, iOS)
Poznámka: Pro službu lze vytvořit až 50 datových toků
Měření Výchozí měření je zobrazení stránky / zobrazení obrazovky Umožňuje vylepšené měření (zobrazení stránky, posouvání, zapojení videa atd.)
povolením přepínacího tlačítka
Sledování událostí Události jsou rozděleny do kategorií jako Kategorie událostí,
Akce a Štítek
Název události a vlastní parametr
Sledování zapojení Míra okamžitého opuštění, doba trvání relace, stránky / relace Engagement Session (uživatelé, kteří strávili alespoň 10 s)
Engagement Rate Engagement Time (dříve k dispozici ve Firebase)
Vzorkování Ano (standardní účty) Ne (standardní přehledy nejsou vzorkovány)
Historický datový limit Bez omezení 14 měsíců (BigQuery lze použít pro datové sklady)
Sledování elektronického obchodu K dispozici K dispozici (lze použít schéma elektronického obchodu UA)
Analýza relace a uživatele Segmenty Publikum (slouží k segmentaci uživatelů)
Vlastní metriky Ano Přejmenováno jako události
Vlastní dimenze Ano Přejmenováno jako Vlastnosti uživatele (rozsah relace není k dispozici)
Pohledy Ano (pro každou službu lze vytvořit až 25 zobrazení) Nedostupné
Zobrazit filtry Ano Nedostupné
Trychtýře K dispozici pouze v GA 360 (placené) Ano, s možností upgradovat na otevřené cesty zdarma
Překrytí segmentu K dispozici pouze v GA 360 (placené) Ano
Pathing K dispozici pouze v GA 360 (placené) Ano, také umožňuje zpětné pathing
Integrace Search Console DV360 Google Ads atd BigQuery (dříve k dispozici pouze v GA 360)

V GA4 budou moci majitelé webových stránek, marketéři a analytici vyhodnocovat chování uživatelé webových stránek i s pomocí umělé inteligence (AI) a na základě dalších dat Google, které o uživateli bude Google znát. 

Zásadní novinky v GA4

Měřicí model
Google Analytics již není založen na relaci. GA4 se vzdálil od pojmu relace a zaměřuje se na uživatele a události (zobrazení stránky, svitky atd.), Používá model založený na událostech, který je více zaměřen na uživatele. Nový model je flexibilnější a škálovatelnější napříč platformami / zařízeními a již není omezen časem (čas relace).

Více kontroly dat:
Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů je jedním z nejdiskutovanějších témat posledních několika let, zavedla GA4 tři funkce, které by mohly inzerentovi pomoci dodržovat předpisy týkající se dat, jako jsou GDPR a CCPA.

  1. Kontrolovat shromažďování, uchovávání a sdílení údajů.
  2. Rozhodnout se, zda použít údaje shromážděné k personalizaci reklam.
  3. Odstranit data z analytické vlastnosti

Vylepšené měření:
GA4 zavádí automatické sledování s vylepšenou funkcí měření. Zajišťuje, že mnoho běžných uživatelských interakcí, jako je posouvání, odchozí kliknutí, interakce s videem, bude automaticky hlášeno jednoduchým přepnutím na tlačítko (ve výchozím nastavení byla v UA sledována pouze zobrazení stránky).

Export BigQuery:
GA4 přichází s bezplatnou integrací do Google BigQuery. Je to poprvé, co by standardní účet Google Analytics měl integraci BigQuery, protože dříve byl k dispozici pouze v GA360. Integrace BigQuery by otevřela nekonečné přizpůsobení dat, ať už jde o modely prediktivní analýzy nebo strojového učení, spolu s datovým skladem.

EU snědla “sušenky”, ale Google na tom jen získá

 Ano, správně to mělo znít: “Vlk se nažral, koza zůstala celá”. Google přechází na signály a sušenky (cookies) jsou minulostí.

Signály, kam se podíváš

Google již delší dobu pracuje z tzv. signály a zapojuje je do strojového učení umělé inteligence. Už dnes je schopen daleko lépe, než dříve poznat chování uživatele a to na základě jeho chování na internetu. Již k tomu nepotřebuje náhled do prohlížeče a přečtení cookies. Má daleko více dat a tak daleko lépe dokáže najít co potřebujete, dříve než to potřebujete. Tvoří na základě dat vzorce chování a vyhledává uživatele s podobným či stejným vzorcem.

Díky tomu bude schopen v GA4 dodávat více informací o uživatelích podle jejich chování na internetu.

Přejít na GA4 dnes?

Ne, aktuálně ještě není vše integrováno do prostředí GA4, ale určitě stojí za to GA4 na web implementovat. doporučujeme založit si GA4 jako separátní službu a původní Analytics nechte běžet souběžně. (článek je psán v lednu 2021)

Jak si GA4 založit?

První krok založení Google Analytics 4
Druhý krok založení Google Analytics 4
Poslední krok založení Google Analytics 4

 

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás. Rádi s nastavením Google Analytics pomůžeme.