Consent Mode V2 reaguje na EU Digital Marketing Act, který vyžaduje od Google a podobných firem dokazování oprávněnosti používání dat získaných z webových stránek. Předchozí verze, Consent Mode V1, byla zaměřena na správu souhlasů uživatelů a byla vyvinuta v reakci na potřebu regulace sběru a využívání uživatelských dat. Hlavním cílem bylo umožnit uživatelům kontrolu nad využíváním jejich dat.

Consent Mode V2 nyní přichází s rozšířenými možnostmi nastavení souhlasu, přidávající dvě nové kategorie: ‚ad_user_data‘ a ‚ad_personalization‘. Existují dvě základní konfigurace: 

  • Basic Consent Mode, který vyžaduje souhlas s cookie pro aktivaci.
  • Advanced Consent Mode, který umožňuje sběr dat i bez souhlasu.

Bez implementace Consent Mode V2 dojde k omezení ve sběru dat a přiřazení konverzí. Basic verze neumožňuje sběr dat na pozadí bez souhlasu, zatímco Advanced verze pokračuje v modelování chybějících dat.

Během léta a podzimu 2024 dojde k dalším změnám, kdy cookies třetích stran skončí a jediným způsobem měření konverzí a publika budou osobní údaje uživatelů. V EU bude implementace Consent Mode V2 povinná. Je důležité rozpoznat, která verze Consent Mode je pro vaši organizaci nejvhodnější a implementovat potřebné změny včetně obou nových parametrů a nastavení souhlasu.

NASTAVENÍ CONSENT MODE V2

Porozumění Consent Mode V2: Nejprve je důležité pochopit, co Consent Mode V2 je a jaké jsou jeho klíčové prvky. Consent Mode V2 umožňuje webovým správcům nastavit, jak se mají sbírat a zpracovávat data o uživatelích, a to v souladu s předpisy GDPR a dalšími právními předpisy o ochraně dat.

Zvolení konfigurace: Rozhodněte se mezi Basic Consent Mode a Advanced Consent Mode. Basic Mode vyžaduje explicitní souhlas uživatele pro shromažďování cookies, zatímco Advanced Mode umožňuje sběr některých dat i bez explicitního souhlasu.

Implementace skriptu: Implementujte Consent Mode V2 skript na vašem webu. Tento skript by měl být přidán do hlavičky webové stránky. Google poskytuje dokumentaci a příklady kódů pro implementaci.

Nastavení parametrů souhlasu: Nastavte dva nové parametry souhlasu, ‚ad_user_data‘ a ‚ad_personalization‘, v rámci vaší implementace Consent Mode V2.

Integrace s platformou pro správu souhlasů (CMP): Pokud používáte platformu pro správu souhlasů, ujistěte se, že je kompatibilní s Consent Mode V2 a správně integrována s vaším webem.

Testování a ladění: Po implementaci je důležité provést testování, abyste se ujistili, že vše funguje správně a že jsou data shromažďována v souladu s nastavenými preferencemi souhlasu.

Edukace týmu a informování uživatelů: Ujistěte se, že váš marketingový a analytický tým rozumí novým pravidlům a že uživatelé vašeho webu jsou informováni o změnách v ochraně jejich dat.

Průběžný monitoring a úpravy: Monitorujte dopady změn na vaše digitální kampaně a přizpůsobujte nastavení podle potřeby.

Je důležité si uvědomit, že přesné kroky mohou záviset na konkrétních potřebách vašeho webu a na používaných technologiích.