Google do svého rozhraní Google Developers, které je zaměřeno na softwarový vývoj a kódování, na konci září přidal novou sekci. Jedná se o průvodce ecommerce, který může pomoci komukoliv, kdo provozuje e-shop.

Ty nejlepší e-commerce praktiky

Celkově zde najdeme sedm nových stránek, které se zaměřují na tato témata:

 1. Kde na Google se může ecommerce obsah zobrazovat
 2. Možnosti sdílení produktových dat s Googlem
 3. Zařazování strukturovaných dat relevantních k ecommerce
 4. Jak spustit nový e-shop
 5. Navrhování URL struktury e-shopů (jak ji optimalizovat)
 6. Pomozte Google pochopit strukturu vašeho e-shopu (jak vytvořit tu nejlepší navigační strukturu)
 7. Stránkování, inkrementální načítání stránky a jejich vliv na Google vyhledávání (vzorce, které pomáhají Google zobrazovat produkty)

V současnosti rozhraní Google Developers není lokalizované do češtiny, a tak pro jistotu uvádíme i originální, anglické ekvivalenty těchto bodů:

 1. Where ecommerce content can appear on Google
 2. Share your product data with Google
 3. Include structured data relevant to ecommerce
 4. How to launch a new ecommerce website
 5. Designing a URL structure for ecommerce sites
 6. Help Google understand your ecommerce site structure
 7. Pagination, incremental page loading, and their impact on Google Search

Kde na Google se může ecommerce obsah zobrazovat

Google se všeobecně považuje za vyhledávač. Pravdou však je, že se skládá ze spousty služeb, které jsou přímo vázané jak na mobilní, tak desktopové aplikace.

Spousta těchto služeb pak uživatelům ukazuje produkty mimo prostředí vyhledávače — přesně v momentě, kdy o ně vyjádří zájem.

Mimo Vyhledávání Google tedy mezi ty nejzásadnější patří:

 1. Obrázky Google 
 2. Google Lens
 3. Nákupy Google
 4. Google Moje Firma
 5. Mapy Google

Google doporučuje tvořit specifický obsah pro každé z těchto rozhraní:

„Některé z těchto rozhraní podporují více způsobů, jak se může obsah zobrazovat.“

Možnosti sdílení produktových dat s Googlem

Tato sekce představuje různé způsoby, jak Googlu poskytnout produktové informace, včetně strukturovaných dat a produktových feedů do Google Merchant Center. Díky tomu bude vaše produkty zobrazovat potenciálním zákazníkům ve vhodných momentech.

Také popisuje, jak s těmito informacemi Google nakládá, aby z jeho služeb e-shopy benefitovaly.

Zařazování strukturovaných dat relevantních k ecommerce

Zde najdeme osm důležitých strukturovaných dat, o kterých by měly e-shopy vědět a aktivně je využívat.

Pomozte Googlu pochopit strukturu vašeho e-shopu

Jedná se o přehled architektury webu, která Googlu pomáhá najít všechen důležitý obsah na stránce.

Google uvádí, že:

„Google se snaží najít ten nejlepší obsah na vaší stránce tak, že analyzuje vztah mezi jednotlivými stránkami na základě jejich propojení.

To znamená, že navigační struktury na vašem webu (jako menu a křížové odkazy) mohou ovlivnit pochopení vaší struktury.“

Jak spustit nový e-shop

Podrobný přehled, co dělat, když spouštíte nový e-shop. Dokument sám o sobě slouží jako přehled s odkazy na zdroje, které uvádí všechny detaily.

Zbytek sekcí pak představuje přehled technických aspektů úspěšného e-shopu z pohledu designu a kódování.

Pokročilé SEO pro ecommerce

Jedná se o užitečnou příručku pro vývojáře, benefitovat z ní však mohou i majitelé stránek, kteří mají technický přehled.

Představuje přehled důležitých bodů, které je potřeba pochopit pro budování úspěšného e-shopu.

V případě, že spravujete internetový obchod, si doporučujeme materiály důkladně projít. SEO je velice proměnlivým oborem a co fungovalo před pár měsíci, už dnes nemusí mít takový efekt. Informace obsažené v tomto článku jsou však aktuální a jelikož jsou sepsané přímo Googlem, můžete se spolehnout na jejich pravdivost a účelnost.

A pokud máte ohledně SEO jakékoli otázky nebo byste měli v tomto směru zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat. Jedná se o jednu z našich hlavních specializací, ve které se neustále zdokonalujeme a díky tomu klientům přinášíme kýžené výsledky.

Zdroj: https://www.searchenginejournal.com/google-ecommerce-best-practices/421281/