Marketing pomocí archetypů

V rámci Marketing festivalu jsem byl na workshopu od Karla Novotného alias Mindless na téma brandingu pomocí archetypů. Téma mě zaujalo, a tak jsem si přečetl skvělou knihu Hrdina nebo psanec od Margaret Mark a Carol S. Pearson.

Co jsou to ty archetypy? Jedná se o jakési pra obrazy nebo vzory. Něco, co je hluboce zakořeněné a projevuje se napříč věky. Jsou nezávislé na kultuře a době. Za těmito definicemi a výzkumy stojí Carl Gustav Jung. Pokud se zaměříme na marketing a branding podle archetypálního smyslu, tak se dotýkáme se jakési duše značky. Jejího vyjádření pomocí univerzálních pocitů a instinktů. Ty se odehrávají v našem podvědomí.

marketing archetypy

Samotná definice značky je souvislá s pocity, které značka v lidech vyvolává. Zamyslete se například na značkami jako Coca Cola. Příklad lásky a něžnosti. Nebo třeba Harley Davidson. Příklad rebélie a vzdoru. Tyto značky si dobře uvědomují hlubší význam a jaké pocity v lidech chtějí a mají vyvolávat. Jsou příkladem dvou typických a odlišných archetypálních vzorů Neviňátka a Psance. Každá značka má své příznivce a své odpůrce. Ví, kam se má pozicovat, a jaká je cílová skupina. Nesnaží se marketingovým a komunikačním mixem zaujmout odlišně smýšlející skupiny lidí. Komunikují konzistentně, a to jim dává sílu. Lidé vědí, co od nich mají čekat.

Archetypy nabízejí jasně strukturovaný systém. Nabízejí nám vodítka ve složité psychologii našich zákazníků. Dokážeme pomocí tohoto systému efektivně a jasně komunikovat naše značky. To zvyšuje na trhu její povědomí a hodnotu. A jak jistě víme, hodnota značky je to nejcennější, co v podniku máme.

funkce marketing archetypy

Značky v dnešním západním světě vyplňují vákuum, které po sobě zanechalo náboženství a jiné tradiční autority. Značky jsou nové mýty a legendy, podle kterých žijeme. Vyplňují naše touhy a potřeby. Pojem značky je širší. Sportovní týmy, vzdělávací, dobročinné a další instituce jsou samozřejmě také značky. Na toto téma doporučuji videa Branding in the New Normal od Sashy Strausse.

rozcestník archetypůznačky a archetypy

Archetypy:

 1. Tvůrce: “Co si lze představit, to lze také udělat.” Chce vytvořit trvalou hodnotu. Zhmotnit svou vizi. Strategie je rozvoj uměleckých schopností a dovedností. Má kreativitu a představivost.

 2. Pečovatel: “Miluj svého bližního jako sebe samého” Hlavní touha je chránit lidi před újmou, pomáhat ostatním. Dělat něco pro ostatní. Má soucit a velkorysost.

 3. Vládce: “Moc není vše. Ale je to jediná věc, na které záleží.” Hlavní touha je vládnout. Má za cíl vyvořit prosperující rodinu, komunitu nebo firmu. Využívá vůdcovských schopností. Bere na sebe zodpovědnost.

 4. Klaun: “Nemůžu-li tančit, nechci být součástí vaší revoluce.” Hlavní touha je žít přítomností a naplno se bavit. Chce si užívat a rozzářit svět. Jeho strategie je hra, vtip a zábavné chování.

 5. Jeden z nás: “Všichni lidé jsou si rovni.” Chce komunikovat s ostatními lidmi. Má potřebu někam náležet, cítit sounáležitost. Rozvíjí běžné chování, obyčejný vzhled a splývá s davem. Žije život bez přetvářky.

 6. Milenec: “Mám oči jen pro tebe.” Chce dosáhnout intimního sblížení a zkoušet smyslné potěšení. Chce mít vztah k lidem, k práci, k prožitkům a milovanému okolí. Jeho dar je vášeň, vděčnost, ocenění a oddanost.

 7. Hrdina: “Kde je vůle, je i cesta.” Chce dokázat svoji hodnotu pomocí odvážného a obtížného jednání. Chce docílit takového úspěchu, který zlepší svět. Má schopnosti a odvahu.

 8. Psanec: “Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.”Touží po pomstě nebo revoluci. Chce zničit to, co nefunguje pro něho nebo společnost. Jeho strategie je narušení, ničení nebo šok.

 9. Kouzelník: “Nic není nemožné!” Má touhu poznat základní zákony fungování světa. Chce uskutečnit své sny. Vytváří a prožívá vize. Nalézá všeobecně výkonné strategie.

 10. Neviňátko: “Svoboda být sám sebou.” Chce prožívat ráj na zemi a být šťastný. Má víru a optimismus.

 11. Objevitel: “Nezahánějte mě do rohu.” Svoboda hledat kdo jsem pomocí zkoumání světa. Hledá cestu a nové zážitky. Utíká z nudy. Je nezávislý, má ambice a schopnost být upřímná k sám sobě.

 12. Mudrc: “Pravda nás osvobodí.” Chce objevovat pravdu. Využívá inteligenci a analýzu k pochopení světa. Hledá informace a znalosti, chce pochopit myšlenkové procesy. Je moudrý a inteligentní.

motivace a archetypy


Petr Myšák

Petr Myšák

S Petrem se setkáte na první nezávazné schůzce, v NEXT Vision je zodpovědný za projektové řízení a návrh marketingových strategií. Vystudoval ČVUT, webdesignu a on-line marketingu se věnuje od roku 2006. Rád sportuje, věnuje se horské turistice.

Napište si o krátkou úvodní konzultaci zdarma

Úvodní telefonická konzultace pro váš projekt zdarma. Vyplňete formulář a my se vám v pracovní dny do 24 hodin ozveme.

Přidejte komentář


Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     OK   Další informace