Pokud investujete velkou část rozpočtu do reklamy, je pro vás důležité mít přehled o tom, zda se vám tyto investice vyplácí. K tomu slouží konverze. S jejich pomocí zjistíte, jak si vaše jednotlivé kampaně vedou v porovnání s ostatními.

Měření konverzí telefonických hovorů v České republice

Ještě donedávna neexistovala v ČR možnost sledovat to, jak si kampaň s telefonním číslem vede v porovnání například s PPC reklamou. Možné to bylo pouze v USA, Kanadě a Velké Británii. Nyní je tato služba konečně dostupná i pro české firmy.

Stále existují obory, ve kterých dochází až k 90 % konverzí telefonicky. Informace získané touto službou výrazně umožňují marketérům práci.

Mezi odvětví s převahou telefonických objednávek patří:

 • Prodej nemovitostí a realitní služby
 • Půjčky a úvěry
 • Taxi služby
 • Autobazary
 • Objednávky jídla
 • Rezervace ubytování

Marketéři v těchto a dalších oborech museli při rozdělování nákladů na reklamu odhadovat úspěšnost jednotlivých kanálů.

Zjistit, jak se k telefonnímu číslu volající zákazníci dostali, nebylo jednoduché.

Dříve se využívaly telefonické dotazníky nebo e-mailové formuláře, případně registrace rozdílných telefonních čísel pro různé kampaně. Taková řešení jsou technicky náročná a výsledky často nepřesné.

Zákazníci chtějí jednat s člověkem

Ve výše zmíněných oborech je telefonický kontakt žádoucí. Zákazníci chtějí obdržet přesné a kvalitní informace, které jim vyplnění internetového formuláře nebo e-mailová konverzace nemůžou nabídnout.

Výhodu skýtá osobní kontakt i pro operátora na lince. Ten má více možností a času přesvědčit volajícího zákazníka ke schůzce nebo k jiné požadované akci.

Větší šance uzavřít obchod se zákazníkem je když sám zavolá na telefonní číslo z inzerátu než, když hovor iniciuje obchodník na základě telefonního čísla ve formuláři. Zákazník volá, protože se o produkt zajímá a chce se dozvědět více. Při pozdějším rozhovoru iniciovaným prodejcem může být jeho zájem nižší.

Vyplatí se investice do měření telefonických konverzí?

V současnosti je více než 40 % konverzí realizováno offline a velkou část z nich nebylo do dnešní doby možné sledovat.

Podle průzkumu Google, považuje až 61 % zákazníků za velmi důležité, aby mohli v průběhu nákupního procesu vytočit telefonní číslo a zavolat do firmy pro doplňující informace. Telefonní číslo je tak i v dnešní době velmi důležitým kontaktním údajem.

Systém se neomezuje pouze na online reklamu. Je možné sledovat všechny typy reklamy, které telefonní číslo obsahují. Mezi ně patří také:

 • Internetová reklama
 • TV
 • Rádio
 • Billboardy
 • Letáky, tiskoviny

Systém na měření telefonních konverzí

Tato služba umožňuje prodejcům přesně zjistit to, kde zákazník jejich číslo viděl a co v něm iniciovalo telefonát. Právě díky tomu přesně vědí, které reklamní kanály přivedly jeho firmě nejvíce zákazníků.

Každému telefonátu je přiřazeno specifické číslo

Systém měření telefonních konverzí funguje na principu přidělování specifického telefonního čísla každému hovoru. Při uskutečnění hovoru se telefonát přesměruje přes ústřednu, která připočte konverzi dané reklamě. Číslo je také možné přizpůsobit jednotlivým krajům, jelikož někteří lidé chovají nedůvěru k neznámým předvolbám. Určit si také můžete množství čísel, délku jejich platnosti a možnost samostatných fondů čísel. O vše se stará společnost, která systém poskytuje.

Všechny informace na jednom místě

Statistiky je možné spravovat přes Google AdWords, Sklik od Seznamu i prostřednictvím Google Analytics. Všechna data z jednotlivých reklamních kanálů budete mít na jednom místě. Zde je můžete porovnat i s jinými kanály reklamy a přizpůsobit jednotlivé do nich investované položky.