Automatizované generování Sklik kampaní

Mergado je také šikovným pomocníkem při generování produktových kampaní na Seznam Sklik. Důvod je jasný. Ušetříme velké množství času. Jinak bychom museli ručně zakládat reklamní sestavy a psát reklamní inzeráty pro stovky a tisíce položek e-shopu. Nemluvě o tom, když bychom v inzerátech chtěli mít uvedenou cenu produktu. Při každé aktualizaci ceníku bychom museli manuálně prohledávat kampaně. Mergado nám mnoho práce ušetří. Jak na to?

Nejprve vložíme zdrojový xml feed (například z heureka.cz) a propojíme náš Sklik účet s Mergadem.

Produkty

V rozhraní Mergada můžeme vytvářet jednoduché i složitější podmínky na výběr skupin produktů. Pro tyto skupiny následně upravujeme výstupní data. Například můžeme vybrat skupiny:

  • Produkty, které nemáme skladem (nechceme na ně inzerovat)
  • Extra levné produkty (nechceme na ně inzerovat)
  • Produkty od konkrétní značky, na kterou máme nízké marže (chceme nastavit malou cenu za klik)
  • Top prodávané produkty – chceme jim věnovat větší pozornost při vytváření inzerátů a generování klíčovách slov
  • Produkty s vysokou marží (můžeme nastavit vyšší cenu za klik)

Pro konkrétní případy se nám budou hodit statistiky prodeje z Google Analytics a interní data z informačních systémů. Identifikujeme profitabilní či ztrátové skupiny.

Pravidla

Když máme vytvořené skupiny produktů, začneme vytvářet pravidla. Pomocí pravidel upravujeme vstupní data do výstupní podoby. V našem případě to budou produktové kampaně na Skliku. Protože budeme nejspíše generovat klíčová slova kampaní pomocí názvu produktů, je vhodné nejdříve pročistit názvy. Na to se můžou hodit Mergado pravidla Najdi a nahraď nebo Zkrátit. Například víme, že v názvech produktů máme upřesňující informaci Počet čoček v balení. Je vhodné tyto informace z názvu odstranit. Jinak budeme mít moc dlouhá klíčová slova do kampaní a ty nebude nikdo hledat.

Pro skupiny produktů dále nastavte maximální cenu za klik. Můžete vkládat buď konkrétní hodnotu, nebo nastavovat procentem z ceny. Při generování klíčových slov nám Mergado nabídne používat různé pořadí slov a také použít méně slov z textového řetězce. Toto nastavení je vhodné v případě delších názvů produktů. Mergado najde kombinace menšího počtu slov s vyšším počtem hledání.

Export do Skliku

Po vytvoření pravidel je nutné pravidla aplikovat. Mergado pak bude pravidelně exportovat kampaně do Skliku. Doporučuji procházet vyhledávací dotazy reklamních sestav a tyto nevhodné výrazy přidávat přes Mergado jako vylučující slova. Naopak, jestliže nebudou mít reklamní sestavy dlouhodobě žádné zobrazení, upravte pomocí pravidel generování reklamních inzerátů.

Facebook dynamický retargeting

Na Facebooku můžeme vytvářet dynamické reklamy podle toho, jaké produkty zákazník v e-shopu navštívil. Tento druh retargetingu funguje obdobně jako na Googlu. Na webu máme sledovací skript, kterému předáváme identifikaci produktu. Facebooku musíme dodat připravený katalog produktů, ze které se budou dynamické reklamy vytvářet. Mergado nám pomůže tento katalog připravit. Můžeme provést konverzi ze standardního Heuréka XML do formátu Facebooku.

Pro nastavení reklam je nutné mít Facebook Business Manager. Vytvořte katalog produktů a zadejte adresu XML souboru z Mergada. Dále je potřeba mít založený projekt a v něm přiřazenou facebookovou stránku, reklamní účet a katalog produktů. Následně můžete vytvářet reklamní kampaň. Zde je detailnější návod od Lukáše Krejča.

Chcete pomoci s PPC kampaněmi? Kontaktujte nás.