V prvé řadě, se podíváme na základní rozdělení kampaní dle účelu. Výběr účelu kampaně dále určuje, jaké možnosti optimalizace budete mít v nabídce.

Rozdělení kampaní dle účelu:

Výběr samotného účelu vypovídá především o tom, jaký cíl kampaněmi sledujete.

facebook reklama

 1. Povědomí – neřešíte konverze, ale zásah. Jedná se především o brandový účel kampaně.

  • Povědomí o značce – zobrazení reklamy lidem, které by

  • Dosah – lze omezit počtem zobrazení. Nejvyšší počet zobrazení reklamy.

 2. Zvažování

  • Návštěvnost – pokud chcete promovat konkrétní URL stránku

  • Projevený zájem – především k propagaci FB stránky, získání „To se mi líbí“ na stránce

  • Instalace aplikace – v případě, že vám jde o propagaci aplikace ke stažení

  • Zhlédnutí videa – máte video, které chcete propagovat u lidí, kteří ho s největší pravděpodobností zhlédnou

  • Generování potenciálních zákazníků – skvělá volba pro sběr kontaktů nebo vyplněných formulářů s konkrétní nabídkou. Facebook umožňuje vytvoření formuláře přímo na stránce.

  • Zprávy – chcete, aby vás zákazníci kontaktovali přes messenger nebo Instagram

 3. Konverze – nejpoužívanější účel u e-shopu k prodeji na Facebooku

  • Konverze – pro prodej za použití banneru nebo videa, případně dynamicky z katalogu

  • Prodeje z katalogu – pro prodej produktů, které jsou dynamicky vkládané z feedu

  • Návštěvnost obchodu – máte kamennou pobočku a chcete, aby vás zákazníci navštívili

Optimalizace a doručování:

Každý účel umožňuje jiné možnosti optimalizace.  Nyní se podíváme na všechny, se kterými se na Facebooku setkáte:

facebook reklama

 1. Nárůst vybavení si reklamy – zobrazení a zapamatování vaší značky
 2. Zobrazení – vhodné pro doručení reklamy v co největším počtu. Pozor! U této optimalizace neřešíte, kolikrát se reklama zobrazila jednomu uživateli! V případě zvolení této optimalizace doporučujeme sledovat v kampaních metriku „četnost“.
 3. Dosah – jde vám o co největší dosah reklamy, co největšímu počtu uživatelů
 4. Denní jedinečný dosah – umožňuje optimalizovat kampaň tak, aby se vaše reklama zobrazovala všem vybraným uživatelům pouze 1x denně á člověk.
 5. Kliknutí na odkaz – pakliže chcete získat co nejvíce prokliků na odkaz v reklamě. Touto optimalizací bude reklama doručována lidem, kteří s největší pravděpodobností na reklamu kliknou.
 6. Zobrazení domovské stránky – jde vám o získání co největšího počtu lidí, kteří si zobrazí informaci na vaší webové stránce? Tento účel optimalizuje reklamy tak, aby byly doručovány lidem, kteří s největší pravděpodobností na reklamu nebo odkaz v ní kliknou ale především si i zobrazí požadovanou stránku.
 7. Zájem o příspěvek – tuto optimalizaci zvolíte v případě, že chcete sbírat „To se mi líbí“, sdílení a veškerý zájem o váš příspěvek na Facebookové stránce.
 8. Instalace aplikace – touto optimalizací chcete doručit reklamu co nejvíce lidem, kteří si s největší pravděpodobností vaši aplikaci nainstalují.
 9. Události aplikace – jde vám o konkrétní akci? Například počet stažení, instalací, zobrazení stránky s aplikací atp.
 10. Hodnota – optimalizujte své kampaně na základě hodnoty. Tato volba umožňuje nastavení cílové návratnosti ROAS (return on ad spend). V případě, že chcete například desetinásobnou návratnost, zvolíte ROAS 1000. Tuto možnost doporučujeme pouze u větších účtů, a především u kampaní, kteří mají dostatek dat.
 11. ThruPlay – doručení reklamy co největšímu počtu lidí, kteří zhlédnou video, pokud možno celé nebo alespoň jeho části a to po dobu minimálně 15s.
 12. Zhlédnutí videa po 2 za sebou jdoucí sekundy – jak název napovídá, reklama bude doručována lidem, kteří zhlédnou alespoň první dvě vteřiny videa.
 13. Odpovědi – co nejvíce odeslaných zpráv přes Messenger nebo IG.
 14. Konverzní události – nyní se podíváme na základní události, na které můžete optimalizovat své kampaně nejen pro e-shop.

  • Vyhledávání – ano, i na vyhledávání na vašem webu se dají kampaně optimalizovat

  • Přidání na seznam přání – máte na webu funkci přidat na seznam přání? Optimalizovat můžete i na tuto událost.

  • Potenciální zákazník – tato možnost se nemusí týkat pouze eshopu. V případě, že dojde k registraci, nebo odeslání formuláře na webu, můžete optimalizovat i na tuto událost).

  • Dokončení registrace – získej co nejvíce zaregistrovaných uživatelů na vašem webu pomocí této události

  • Zobrazení obsahu – událost, která se spouští při zobrazení konkrétní stránky produktu nebo služby. U eshopu se jedná o nejsnazší událost, na kterou můžete FB reklamu optimalizovat. Optimalizací reklamy na tuto událost získáte co největší počet lidí, kteří si vaše produkty prohlédnou.

  • Přidání do košíku – chcete více lidí, kteří si při nejmenším přidají zboží do košíku? Zvolte tuto možnost.

  • Přidání platebních údajů – lidé, kteří vloží nebo vložili své platební údaje na vašem webu.

  • Přechod k zaplacení – poslední krok před nákupem

  • Nákupnejdůležitější událost pro všechny majitele eshopů i jejich markeťáky. Pakliže vám jde o prodej produktů, zvolte tuto možnost.

  Zvolené konverzní události pro eshop by měly vždy dosahovat alespoň 50 konverzí týdně. Důvod je především co nejrychlejší opuštění fáze učení, v které se kampaň optimalizuje. Pakliže nedosahujete tohoto počtu událostí, můžete zvolit nižší událost.

  Příklad: Máte nastavenou kampaň s účelem na prodej z katalogu a optimalizujete na nákup. Po týdnu spuštěné kampaně máte podstatně méně konverzí než 50. Abyste dosáhli požadovaného počtu konverzí, můžete snížit nárok na optimalizaci tím, že budete optimalizovat na nižší událost, kterou je „Přidání do košíku“. Před tímto krokem doporučujeme sledovat výkon kampaně. Pakliže jste s výsledkem kampaně spokojeni, ikdyž nedosahuje doporučených konverzí, nechte ji běžet. Bude pouze trvat o to déle, než se z fáze učení dostane.

  V listu událostí můžete také vidět i vlastní události, které jste si nadefinovali. I na ty lze poté nastavit kampaně.

 15. Konverzace – co největší počet konverzací pomocí Messengeru nebo IG
 16. Návštěva obchodu – doručíte reklamu lidem v okolí vašeho obchodu, kteří s největší pravděpodobností přijdou a obchod navštíví

Zvolení správné optimalizace je jedním z nejdůležitějších úkonů při vytváření reklamy na Facebooku. Říkáte tím systému FB, co je pro vás důležité, jak má pro vás kampaň optimalizovat a jací uživatelé reklamu uvidí. Proto zvolení správné optimalizace nepodceňujte.

Snad vám tento článek alespoň trochu usnadnil tento výběr ?.