Co je potřeba: Adwords editor, Google Docs a MS Excel.

 1. Z Google Adwords editoru vyexportovat CSV soubor kampaní.
 2. Otevřít v MS Excel a uložit do souboru s příponou .xlsx.
 3. Otevřít v Google Docs tabulkách.
 4. Instalovat do Google Docs doplňek Translate My Sheet.
 5. Vybrat požadované sloupce a přeložit je. Často se stává, že překročíte povolený limit. Proto je pak nutné vybírat menší skupiny k překladu.
 6. Nezapomenout nahradit původní názvy kampaní za nové.
 7. Z Google Docs stáhnout soubor jako .xlsx.
 8. Otevřít MS Excel a uložit jako „Text v kódu Unicode“.
 9. Přepsat příponu souboru na .csv.
 10. Importovat do Google Adwords editoru.
 11. Zkontrolovat import, upravit URL adresy a nastavit nové cílení jazyka a země.