Pravděpodobně vás už někdy někdo dříve kontaktoval ohledně možné spolupráce. A jaká byla vaše odpověď? Odmítli jste ho hned nebo jste nabídku e-mailem prostě odginorovali. Při dobré vůli jste dali šanci osobní schůzce. Ale většinou to nedopadlo.

Proč odmítáme ty, které neznáme?

Důvodů je několik, mezi ty nejčastější patří:

 • Nabídek je příliš
 • Nemáte na ně čas
 • Nedůvěra
 • Cena

Všechny jsou ale spojeny s časem, který vám přemýšlení nad nimi bere. A teď si představte situaci, že zaměstnáváte například 5 obchodníků, kteří každý den posílají podobné nabídky jiným firmám. Už si dokážete představit, jak na ně ostatní reagují?

Proč spolupracujeme s někým, kdo nám pomohl?

Jednoduše proto, že s ním máme nějaký vztah. Pokud je ten vztah dobrý, máme důvěru a ochotu naslouchat. Přesně na těchto principech funguje i vztahový marketing. A aby fungoval ve váš prospěch, musíte ho zapracovat do prodejních procesů a celé firemní kultury. I u něj ale platí, že ho nestačí dělat jen napůl, ale je potřeba ho důkladně plánovat.

K tomu vedou 4 kroky:

 1. Mějte kvalitní produkt nebo službu
 2. Osobní vazby budujte na základě cílové skupiny a přidané hodnoty
 3. Strategie musí odpovídat vám, vaší činnosti a cílové skupině. Stejně laďte i komunikaci

Budování vazeb je o vaší filosofii, produktu, přidané hodnotě, potřebách a zaměření firmy. Celý vztahový marketing funguje na systémech a procesech, do kterých se promítají dílčí postupy a podpůrné aktivity. Čas ale můžete ušetřit díky:

 • CRM systému – sjednotí a uchopí celek
 • Podpůrným aktivitám – workshopy a kulturní akce

Stejně jako vše ostatní je musíte řídit a plánovat. Ať se vám nestane, že za vámi lidi přijdou jen proto, že se dobře nají. J

Nevíte si rady – pomůže vám 3. strana

Podobně jako u jiných aktivit můžete vztahový marketing částečně outsourcovat. 3. Strana vám díky svým aktivitám může pomoct k nové klientele i díky lobbingu. Například v našem klubu jsou desítky firem, se kterými se můžete spojit a celou cestu urychlit. Lobbing pak slouží k získání vazem vytvořených třetí stranou.

Co mi to přinese?

Zisk, ale i více práce. Pro lepší představu přidáváme i další body:

 • Důvěryhodnost
 • Výkon
 • Menší náklady
 • Doporučení další firem
 • Spokojenější pracovníky a firmu, se kterou je radost obchodovat

Vyberte si, jestli budete investovat síly do boje s konkurencí, nebo půjdete naproti klientovi. Můžete si být jisti, že pokud to neuděláte vy, udělá to právě ona.

Staňte se členy klubu, rozviňte svůj potenciál a přijďte se podívat na praktický workshop.

Máme know-how, zkušenosti i obchodní potenciál, který vám jsme ochotni nabídnou. A připracujeme workshop, kterého se můžete zúčastnit.

Pokud potřebujete zlepšit vaše obchody, zajistit větší dynamiku, musíte se odlišit a zaujmout. Otázkou zůstává, v čem a jak. Nemáte čas přemýšlet o nových možnostech, jak posílit svůj byznys? Řešení je přitom často velmi blízko.

Vztahový marketing má své zákonitosti a pravidla, kterých je se třeba držet. Jeho použití je ale velmi široké a výsledky jsou pro vaše podnikání klíčové. Zvlášť v dnešní době moderních technologií, kdy se lidé vzdalují a odcizují.

Pokud budete dodržovat jeho pravidla, pocítíte to v časové úspoře, i v nákladech. Protože kvalitní osobní vazby s sebou přináší důvěru, na ni navazuje loajalita a následná cesta k obchodu už je volná. A to jen díky řízeným vztahům.

Osobní vazby na celý život

Vzpomenete si na svého kamaráda z dětství, na své bývalé partnery nebo známé, byli byste jim ochotni pomoct raději než někomu cizímu? A přesně tohle získáte díky vztahovému marketingu. Ten totiž překonává hranice, věk, pohlaví i politickou příslušnost.

Principy vztahového marketingu

Základní principy, proč je vztahový marketing správnou cestou jsme vám už vysvětlili. Nyní půjdeme více do hloubky.

Prvním krokem musí být jeho začlenění do marketingového mixu vaší společnosti. Hned za ním je určení cílové skupiny, plánování, styl komunikace, podpůrné aktivity a řízení toku informací.

Celá tato strategie se liší společnost od společnosti a záměr od záměru. Pokud jste v této oblasti začátečník, poraďte se s odborníkem a ušetřete si zbytečné náklady a ztráty.

Poznej svého zákazníka a nabídni mu, co chce

Nástroje na řízení vztahů se zákazníky (CRM) vám usnadní jejich zmapování, určení důležitosti, stanovených cílů a řízení aktivit. Těmi totiž můžete nejen řídit, ale i měřit a počítat si časové i finanční náklady.

Při vlastní komunikaci a budování vztahů pamatujte na to, že komunikace musí být nejen dobře řízená, ale především vedena s upřímným zájmem o druhého, se snahou přinést něco navíc. Jedině tak vytvoříte dlouhodobý a upřímný vztah, který se časem stane v různých oblastech přínosný i pro vás.

A pamatujte, že pouhou komunikací po telefonu či e-mailu kvalitní vztah nevtvoříte.

Podpůrné aktivity jsou klíčem k úspěchu

Ať už jde o kvalitní eventy, společenské, sportovní nebo kulturní akce, obědy či večeře, nemusí být drahé. V dnešní době navíc existují specialisté, kteří vám se samotným návrhem pomohou a připraví ho takříkajíc na míru. Včetně rozpočtu.

Proč podnikatelé nevěnují čas cílenému budování vztahů?

Protože ho nemají. Nebo to alespoň tvrdí. Nevědí jak na to a bojí se zkoušet. Přitom je třeba jen chtít.

Řízenému budování vztahů a networkingu se věnujeme už 15 let. Ze zkušeností ze stovek obchodních jednání přitom musíme říct, že největší profit mají ty společnosti, které chápou význam osobních vazeb, vzájemné spolupráce a podle toho se také chovají, plánují, komunikují, pomáhají a budují.

Co není vztahový marketing?

Sbírání kontaktů na sociálních sítích nebo dohazování zakázek za provizi. V takové situaci to totiž není o vztazích, ani o důvěře.

Vztahový marketing je postaven na komunikaci s vašimi klienty a obchodními partnery, kde je patrný zájem o ně a o jejich potřeby. Může to být i o promyšleném vyhledáváni nových strategických spojenců za účelem vzájemně výhodné spolupráce, s nimiž si lidově řečeno sednete. O komunikaci, které nechybí lidskost a empatie. Teprve potom přichází ten správný čas vzájemně si nabídnout know-how, kontakty, přístup na trh, lidské zdroje, výrobní kapacitu, finanční zdroje a další.

Jak to reálně funguje?

Říká se, že internet je fenomén dnešní doby. Dobře, ale představte si, že poptáváte například plastová okna, kde je velká konkurence a vy budete výrobce oken dobře znát. Budete mít velmi dobrou vazbu. Co uděláte jako první, půjdete hledat na internet nebo zavoláte známému? A pokud zavoláte známému, ke kterému máte důvěru, a ten bude o pár procent dražší, půjdete přesto hledat na internet do neznámých vod?

Už rozumíte?

Jak poznáte, že si ve vztahovém marketingu vedete dobře?

 1. Marketingový mix se díky vztahovému marketingu mění
 2. Narůstající procento nových zakázek, díky kvalitním vztahům
 3. Narůstající či stabilní procento opakujících se zakázek
 4. Přátelská komunikace s klienty a obchodními partnery
 5. Kladné reakce na vaše přání vůči klientům a naopak
 6. Doporučování vašich služeb a výrobků klientům vašeho partnera

Vztahový marketing je cesta hledání vhodných partnerů pro budoucí společný podnik.

Kdo to nezkusil, neví, kolik práce to obnáší a kolik času a energie to spotřebuje. Současně ale – kdo to zkusil, ví, jak obrovský potenciál může vztahový marketing přinést, jakých úspor oproti standardním postupům můžete dosáhnout a kolik osobních vztahů již má.

Výhoda pro vás

Máte chuť podpořit vaše podnikání vztahovým marketingem? Vyžádejte si bezplatný test, jak můžete efektivně využít vztahového marketingu v praxi.

Protože jít se svým obchodním partnerem na golf nebo ho pozvat na drink není cesta. Důležitá je komunikace, zajímavé a hodnotné informace, díky kterým si zkracujete cestu, která by jindy trvala i 3 a více let.

Vyzkoušejte vztahový marketing v praxi.

 

Chcete pomoci s online marketingem? Kontaktujte nás.