198

% nárůst prodejů

65

% nárůst hledanosti brandu

42

% nárůst návštěvnosti z Organicu

15

% celkové PNO

Segment elektrokoloběžek se už i v našich podmínkách stal vysoce konkurenčním. Od jara do podzimu 2023 jsme se rozhodli zvýšit povědomí a prodeje značky Aerium. Jakým způsobem jsme dosáhli svých ambiciózních cílů?

O klientovi

Vzdušín je specializovaný e-shop s elektronikou, který mimo jiné nabízí sortiment elektrokoloběžek. Působí nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku. 

Problém a výzva

Hlavním problémem, se kterým se e-shop Vzdusin.cz potýkal, byla nízká viditelnost značky Aerium a nedostatečná návštěvnost produktů na webu. Zákazníci neměli dostatek informací o produktech, což odradilo potenciální nákupy. Vlastní privátní značka se nemůže opřít o známost nějaké zavedené populární konkurence. Museli jsme tedy zvolit jinou cestu.

Cíle a KPI

Cílem marketingové spolupráce bylo:

 1. Zvýšit povědomí o značce Aerium. Hlavním cílem bylo zvýšení povědomí o značce Aerium mezi potenciálními zákazníky o minimálně 30 %. To odpovídá meziročnímu nárůstu o zhruba 40 %.
 2. Získat minimálně 300 a více zákazníků v období od března do srpna 2023, což znamenalo meziroční nárůst o 60 %. Tento cíl měl být spojený napříč i s dalšími marketingovými kanály.
 3. Držet celkové náklady za marketing, propagaci, reklamu a správu agentury do 15 % PNO.

Pro Vzdušín.cz zajišťujeme kompletní marketingové služby, včetně marketingových strategií, PPC marketingu a zmiňovaných SEO aktivit a PR kampaní. Naše cíle jsou tedy zaměřeny na celková čísla.

Metody měření: Známost značky jsme vyhodnotili na základě počtu vyhledávání značky. Data o prodejích produktů získáváme z informačního systému.

Návrh řešení a jeho realizace

Vzhledem ke stanoveným cílům zvýšit povědomí o značce Aerium a získat větší množství zákazníků, jsme se v rámci marketingových aktivit rozhodli více zapojit SEO. Naše strategie byla postavena na třech klíčových pilířích – analýze cílové skupiny, dílčí analýze klíčových slov a návrhu obsahového plánu.

Před zahájením prací bylo nutné porozumět zákazníkům. Zjistit, kdo si elektrokoloběžky kupuje, jaké má motivy, jaké má obavy či kde a jak vybírá.

 1. Analýza cílové skupiny
  První krok, analýza cílové skupiny, nám poskytl hluboké pochopení potřeb a chování našich potenciálních zákazníků. To bylo základem pro další kroky, které zahrnovaly dílčí analýzu klíčových slov, aby se zjistilo, jaké termíny a fráze naše cílová skupina nejčastěji používá při online vyhledávání.
 2. Dílčí analýza klíčových slov a návrh obsahového plánu

Následující krok zahrnoval analýzu klíčových slov s cílem identifikovat termíny a fráze, které naše cílová skupina aktivně používá při vyhledávání. Tato analýza byla klíčová pro návrh našeho obsahového plánu.

Cílové skupiny

K definici naší cílové skupiny jsme došli prostřednictvím sběru dat ze zákaznické podpory, z dotazníků, které zákazníci vyplňují po dokončení objednávek, a z Heureka dotazníků, do kterých zákazníci vyplňují zpětnou vazbu.

Na základě získaných dat jsme naznali, že naši cílovou skupinu tvoří lidé, kteří hledají elektrokoloběžky jakožto praktický dopravní prostředek a způsob, jak si zpříjemnit život.

Bod bolesti

Hlavním bodem bolesti našich uživatelů byla nedostatečná informovanost o dostupných elektrokoloběžkách a nejasné možnosti výběru produktu. Trh je plný neznámých modelů, značek a parametrů. 

Tvorba marketingových person

Pro účely jakýchkoli marketingových aktivit vždy tvoříme marketingové persony, které nám dodávají přesnější představu o našich cílových zákaznících a umožňují nám lépe porozumět jejich potřebám, preferencím a chování. Persony byly následující:

Marie, pracující matka

 • Hledá spolehlivý způsob dopravy do práce.
 • Ocení snadný a rychlý výběr elektrokoloběžky online. 
 • Dá na doporučení odborníků.

Pavel, technický nadšenec

 • Chce kvalitní elektrokoloběžku s nejnovějšími technologiemi.
 • Potřebuje detailní technické informace o produktech.
 • Hledá informace online, čte si mnoho recenzí a srovnání.

Tvorba dílčí analýzy klíčových slov 

Naše dílčí analýza klíčových slov obsahovala několik úvodních kroků tak, abychom co nejlépe porozuměli cílové skupině. Konkrétně se pak jednalo o:

 • Content gap analýzu – tzv. analýza obsahových mezer, která nám umožnila identifikovat oblasti, kde bychom mohli náš obsah ještě více rozšířit a vylepšit. Vychází primárně z analýzy konkurence.
 • Brainstorming – po analýze jsme tato témata prodiskutovali v týmu, což vedlo k objevení dalších relevantních oblastí a témat k pokrytí.
 • Rozšíření seznamu – na základě dvou výše zmíněných bodů jsme následně rozšířili náš seznam klíčových slov a frází. Ten byl hlavním podkladem pro další bod – dílčí analýzu klíčových slov.

Analýza klíčových slov je základním stavebním kamenem každé online strategie, dle které si ověříte tržní poptávku. Data jsme sesbírali z různých online dostupných nástrojů, jako je např. Google Planner, Ahrefs, Sklik a další. Poté probíhala klasická filtrace a kategorizace klíčových slov.

Co ovšem stojí za zmínku, je koncepce témat a ověření uživatelského záměru. Tyto dva body jsou klíčové pro správné začlenění témat do ÚSPĚŠNÉ obsahové strategie.

Topical authority (tematická autorita)

Topical authority neboli tematická autorita je v SEO jednou z klíčových oblastí. V očích Google díky ní získáváte status odborníka na určité téma, protože vytváříte veškerý potřebný obsah, aby byl uživatel o tématu plně informován, aniž by musel opustit stejnou stránku.

Vzniká tak užitečný obsah, který odpovídá na všechny otázky, pochybnosti a obavy lidí ohledně produktu nebo služby a hlavně má to nejdůležitější – to, co všichni hledáme, když si chceme něco koupit: osobní zkušenosti.

S tematickou autoritou děláme totéž. Posilujeme svou profesionální image, aby nás nejen vyhledávače, ale i uživatelé vnímali jako referenci v našem odvětví a důvěřovali nám. V případě Googlu nás to katapultuje na přední pozice ve vyhledávání.

Pokud chcete být odborníkem na elektrokoloběžky, musíte o nich vědět v podstatě všechno (logicky). To přesně musíte sdělit i uživatelům prostřednictvím obsahu jak aktivně hledaného, tak i „nehledaného” – tím myslíme takový, k němuž vám nástroje třetích stran neposkytnou dostatek dat. Neznamená to nutně, že není hledaný. Celá situace se na webu promítne tak, že máte:

 • Pokrytou širokou nabídku kategorií dle různých parametrů (v našem případě např. rychlost, nosnost, počet ujetých km atd.).
 • Pokrytá obsahová témata spojená s výběrem, recenzemi (více konverzní témata) či servisem (jak se starat o elektrokoloběžku, jak ji nabíjet…) a sekundární témata, která slouží spíše pro budování povědomí značky (jak zvýšit rychlost, povinné ručení nebo například cena nabití).

Pokud se o tomto tématu chcete dozvědět více, googlujte v US témata jako: topical authority, topical map, semantic seo, nlp seo.

Ověření uživatelského záměru

Opět velmi důležitá část v rámci SEO, kterou připomínáme všem klientům. Není to nic složitého, ale každé klíčové slovo OVĚŘUJTE v rámci vyhledávání, abyste určili uživatelský záměr. Vyhledávače vám samy napoví, jaké konkrétní stránky upřednostňují na dané klíčové slovo. Je to kategorie na webu? Je to detail produktu? Je to článek? Ověřte si to, než začnete realizovat další kroky. Více o tomto tématu jsme historicky psali zde.

Návrh obsahového plánu (SEO)

Poté, co jsme již měli v ruce konkrétní data – tedy hotovou dílčí analýzu klíčových slov včetně nachystané tematické mapy, jsme navrhli obsahový plán.

Ten obsahuje konkrétní zadání pro copywritera. Najde v něm délku obsahu, strukturu URL a strukturu samotného obsahu. Tato data vychází jak z analýzy konkurence, tak i z analýzy potenciálních zákazníků. Jaké informace by se měly v daném obsahu objevit, zjišťujeme i podle dat ze zákaznické podpory.

[caption id="attachment_12200" align="aligncenter" width="600"]obsahovy plan pripadova studie seo a pr Ukázka obsahového plánu[/caption] [caption id="attachment_12201" align="aligncenter" width="600"]obsahovy plan pripadova studie seo a pr Ukázka obsahového plánu[/caption]

 

Ukázky hotových výstupů

V rámci práce na obsahu jsme vytvořili celkově 12 nových komplexních blogových článků. Také jsme na základě analýz aktualizovali 5 článků, které byly historicky úspěšné v rámci přímé podpory prodejů, neodpovídaly však již aktuálnímu nejčastějšímu uživatelskému záměru potenciálních zákazníků.

Níže uvádíme některé z odkazů na vytvořený obsah:

Články zaměřené na servis elektrokoloběžek

Články zaměřené na výběr ideálních produktů

Obecné články o produktech

případovka vízet testu

Vytváření PR článků

Pro zvýšení povědomí o značce Aerium jsme vytvářeli PR články, které byly zaměřeny na elektrokoloběžky a jejich výhody. Tyto články byly publikovány na relevantních webových stránkách a médiích, což přineslo pozornost a zpětné odkazy na náš e-shop.

Vytvořili jsme PR plán s tématy produktů, které jsme chtěli propagovat, jejich cílové weby společně s metrikami, jako je DR, s rozpočtem na každý měsíc a prostorem pro odkazy na dokumenty článků a také jejich URL po publikaci.

[caption id="attachment_12204" align="aligncenter" width="600"]PR plán obsahu pro Aerium Ukázka PR plánu[/caption]

Oslovování recenzních webů a domlouvání affiliate partnerů

Kromě PR článků jsme se také zaměřili na oslovování recenzních webů. Vybírali jsme ty nejnavštěvovanější z nich, důležitým měřítkem však pro nás byla také jejich specializace. Spolupráce probíhala tak, že jsme jim odeslali produkt k recenzi, testeři ji vytvořili včetně unikátního vizuálního obsahu a následně publikovali.

Jelikož jsme se této aktivitě nevěnovali poprvé, do našeho plánu jsme zařadili i weby, se kterými nám spolupráce přinesla ovoce i v minulosti. 

Ukázky realizovaných recenzí:

Pro rozšíření naší online přítomnosti jsme také navázali spolupráci s affiliate partnery. Tito partneři začali propagovat naše produkty a získávali provize z přivedených prodejů.

 

Výsledky a co jsme se naučili

Přímé výsledky (SEO + PR)

Organická návštěvnost elektrokoloběžek na Vzdušínu pro český trh se zvýšila o 42 %. Referral návštěvnost pak o 19 %.

Co se týče maďarského trhu, organic narostl o krásných 64 % a referral dokonce o 100 %.

Potvrdili jsme si, že kvalitní SEO a obsahový marketing mohou výrazně zvýšit viditelnost privátní značky a úspěch e-shopu. Důkladná analýza klíčových slov a technických aspektů webu je vždy nezbytná – bez té se nepohnete.

Spolupráce s recenzními weby a affiliate partnery může přesvědčit mnoho zákazníků ke koupi produktů, i když jsou novinkami na trhu. Srovnávací články a PR články mohou přinést užitečný obsah, který zákazníky do detailu seznámí se zbožím. 

Celkové výsledky (komplexní marketingový mix)

Z hlediska celkových výsledků jsme zvýšili povědomí o značce Aerium o 65 %.

Dosáhli jsme na žebříček top 10 nejlepších produktů v rámci elektrokoloběžek na Heureka.cz, Heureka.sk, maďarském ekvivalentu Arukereso a rumunském ekvivalentu Compari. 

Získali více než 1000 nových zákazníků za 6 měsíců oproti roku 2022, což je nárůst o téměř 200%!

[caption id="attachment_12194" align="aligncenter" width="300"]Případová studie SEO a PR - nárůst Meziroční srovnání prodejů[/caption] [caption id="attachment_12195" align="aligncenter" width="600"]Případová studie SEO a PR - nárůst Srovnání prodejů elektrokoloběžek Aerium v 2022 vs 2023[/caption] [caption id="attachment_12198" align="aligncenter" width="600"]případovka hledanost brandu Nárůst hledanosti brandu Aerium v čase[/caption] [caption id="attachment_12197" align="aligncenter" width="600"]Případová studie SEO a PR - pozice heureka Heureka.cz Top 6 pozice[/caption] [caption id="attachment_12196" align="aligncenter" width="600"]Případová studie SEO a PR - pozice arukereso Arukereso.hu Top 7 pozice[/caption]

 

 

Úspěšně jsme splnili všechna kritéria a cíle týkající se efektivity PNO. Díky našemu pečlivě promyšlenému a efektivnímu přístupu jsme dokázali dosáhnout všech požadovaných výsledků a zároveň jsme udrželi celkové náklady na marketing v rámci stanovených limitů napříč všemi zeměmi. 

Závěrečné myšlenky

Zákazníkům v rozhodování při nákupu velmi pomáhají PR kampaně, kterým se věnujeme napříč všemi modelovými řadami. Často se zákazníci v komunikaci odvolávají na recenze a články, stejně tak i my můžeme zákazníky na tyto zdroje odkazovat. V listingu zboží nelze totiž shrnout vše, srovnání pouze ve smyslu parametrů není vždy pro zákazníky přínosné a obvykle se v těchto údajích ztrácejí. Proto je publikace tematických PR článků velmi ku prospěchu. Nejen pocitově lze tedy tyto zdroje vnímat jako vhodný předprodejní materiál. Není výjimkou příchod zákazníka na e-shop přímo z článku, následný nákup tak často proběhne bez nutnosti poradenství.

Radomír Mikula
vedoucí zákaznické podpory Vzdusin.cz

 

Prodej produktů privátní značky s sebou nese velkou míru nejistoty, protože zavádíte úplně nové produkty a poptávku musíte vytvořit na vlastní pěst. Bez kvalitního marketingu včetně SEO se tedy neobejdete. Nevíte, jak na to? Rádi vám pomůžeme!

ŽÁDOST O KONZULTACI ZDARMA

Jste připraveni posunout své podnikání na další úroveň?

Jaký máte celkový rozpočet na marketing a reklamu?

K jaké investici se nejvíce blížíte? Tuto informaci potřebujeme proto, abychom si udělali lepší obrázek o rozsahu možné spolupráce.
20 000 KčS takovým rozpočtem vám v marketingu nedokážeme pomoci. A pravděpodobně ani naše konkurence.
50 000 KčPočítejte spíše s jednorázovými pracemi. Budeme se snažit, abyste příště klikli více doprava!
200 000 KčMáte menší projekt? Tento rozpočet nám na jeho pravidelné opečovávání bude stačit.
500 000 KčInvestice do kvalitního marketingu se vyplatí. Děkujeme, že jste si toho vědomi!
1 000 000 KčJde vidět, že to s vaší snahou myslíte vážně. Využijeme všech dostupných sil. Pozor — po zboží ve vašich skladech se jen zapráší.
100 000 000 KčStátní zakázky neděláme. Nebo jste vyhráli v loterii?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Next Vision pro účely kontaktování Vaší osoby v rámci odeslané poptávky či dotazu.

Pokud neradi čekáte, můžete nám rovnou zavolat.

+420 797 724 661

Petr Myšák, jednatel, kontakt

 

Spojeni budete s Petrem, který rád pomůže vašemu byznysu.
Telefonicky se s námi můžete spojit od pondělí do pátku v časech 8:00 - 16:30

Přečtěte si i další příběhy

Expanze e-shopu do zahraničí, do rumunska, PPC a SEO

Případová studie

Jak jsme za první rok prodali elektroniku za 13 mil. Kč na novém trhu

13mil. Kč tržeb
5měsíců do dosažení profitability
13% průměrné PNO
30% podíl tržeb Emagu
Zobrazit případovou studii
Případová studie Aerium privátní značka

Případová studie

Případová studie SEO a PR: Jak jsme prodali tisíce elektrokoloběžek vlastní značky AERIUM

198% nárůst prodejů
65% nárůst hledanosti brandu
42% nárůst návštěvnosti z Organicu
15% celkové PNO
Zobrazit případovou studii

Pomáhali jsme značkám

Fleurop logo
Concept logo
Logo Vzdušín
KetoFit logo
VŠMVV logo
Remko logo
Wellmall logo
esthetx
Incomputer logo
Zdravýspánek.cz logo
Laser esthetic logo
Jake & James logo
Nature No Tea logo
Bioplace logo
Wooden Hero logo
Silver Republic logo
Tvůj lék logo