6

měsíců podpory SEO

3707

návštěvníků za měsíc

V této případové studii Vám ukážeme, jak jsme klientovi z vysoce konkurenčního oboru polygrafie navýšili organickou návštěvnost o 167 % a plně zaměstnali jeho výrobní kapacity.

A co je na tom nejlepší?

Náklady jsme drželi na uzdě a těžili především z historie webu i když nebyla zcela růžová a měli jsme velké pochybnosti jak se celkový vývoj webu v čase bude chovat.

Krátký brief o klientovi

 • Klient je středně velká sítotisková tiskárna se sídlem v Chrudimi.
 • V oboru polygrafie působí od roku 1992.
 • V roce 2004 se pak plně zaměřil na specializaci potisk textilu sítotiskem, ve kterém viděl budoucnost.
 • Díky speciálním technologiím je schopen klient realizovat i náročné plnobarevné tisky na textil řešené separací barev s denní kapacitou cca 8 000 tisků.

Klient k nám dorazil se zkušeností spolupráce se SEO agenturou a jasně definovanými cíli v rámci SEO.

 1. Zvýšit návštěvnost již monitorovaných klíčových slov.
 2. Zvýšit konverzní návštěvnost s rostoucím nárůstem poptávek v čase.

Stav projektu před začátkem spolupráce

[digilabs_forms_content_lock form="odemceni-obsahu" conditional="popup“]

Stav organické návštěvnosti byl přibližně 1 388 uživatelů měsíčně. Po celkovém prvním auditu webu byly patrné nedostatky v technickém stavu webu (indexace, duplicity), informační architektuře a celkové práce s obsahem - kdy se prakticky vůbec nepracovalo s analýzou klíčových slov.

Zjistili jsme, že předchozí SEO agentura (nebudeme jmenovat) si takřka zahrávala s ohněm v rámci link buildingu a ohrožovala tak celé podnikání.

Dle screenu níže je vidět, že na přelomu měsíce květen/červen 2018 se agentura snažila uměle získat zpětné odkazy a v podstatě tak nashromáždila spoustu odkazů z velmi nekvalitních webů, které se mezi odborníky také označují jako “sra*koweby” a tento název je velmi příhodný.

[caption id="attachment_4815" align="aligncenter" width="361"]Nárůst titulek obrázku[/caption]

 

Tento aspekt jsme museli brát v potaz při spolupráci s klientem, kdy byl na tuto skutečnost upozorněn. Varovali jsme ho, že tato nekalá činnost může ohrozit jeho podnikání.

Tento stav jsme týden co týden mapovali. Zvažovali jsme kroky distancování se od těchto odkazů, ale po pečlivém zvážení jsme od tohoto kroku ustoupili.

Naše SEO strategie

V agentuře Next Vision používáme dvě odlišné SEO strategie, které přizpůsobujeme klientům na míru dle zaměření podnikání a dostupných prostředků.

Ve většině případů se jedná o:

1. STRATEGIE ŘÍZENÁ OBSAHEM

Naše preferovaná strategie, která ovšem vyžaduje značné zdroje, čas a úsilí. Klient je do spolupráce zapojován poměrně častěji. Což obvykle bývá nad rámec toho, co si klient může dovolit, protože se potřebuje věnovat samotnému podnikání.

Strategie je poměrně jednoduchá a ve stručnosti:

 • Tvoříme obsah, který přitahuje zpětné odkazy.
 • Promujeme obsah tak, aby získal zpětné odkazy.
 • Cílem je zvýšit autoritu webu klienta.

2. STRATEGIE NEPODMÍNĚNÁ OBSAHEM

Tato strategie je přesná taková, jak zní. Tedy netvoříme obsah, ale propagujeme ho - s výjimkou nutnosti rozšíření informační architektury webu.

V podstatě optimalizujeme vstupní stránky pro specifická cílová klíčová slova. Tato strategie je vhodná pro menší či střední firmy s nižšími rozpočty.

Opět ve stručnosti:

 • Zpracujeme SEO audit a zjistíme všechny technické a off-page odkazové anomálie webu.
 • Opravíme všechny problémy ze SEO auditu.
 • Hledáme vhodné příležitosti pro nová klíčová slova, analyzujeme konkurenci a následně klíčová slova schválíme s klientem.
 • Optimalizujeme cílové vstupní stránky pro tato klíčová slova.
 • Hledáme vhodné odkazové příležitosti a ty realizujeme.

A přesně tuto strategii jsme použili pro tohoto klienta.

Podívejte se nyní, jak tento proces funguje v praxi.

ANALÝZA KLÍČOVÝCH SLOV

Vytvořili jsme klasifikační analýzu klíčových slov, díky které jsme zjistili nejvhodnější klíčová slova pro klienta a jeho podnikání.

Následně jsme si provedli průzkum, pro kolik klíčových slov klient nemá vstupní stránku na webu. Pro které měl, ty jsme znovu analyzovali jak si vedou ve výsledcích vyhledávání a zda je směřujeme na vhodnou vstupní stránku.

Klíčová slova

Naším průzkumem jsme identifikovali klíčová slova s vyšším objemem vyhledávání a nižší konkurencí.

Data konverzí

Nižší konkurenci si vypočítáme podle jednoduchého vzorce ukazatele míry konkurenčnosti klíčového slova (ten pracuje s hledaností klíčového slova a počtu zobrazených výsledků ve vyhledávání na toto klíčové slovo).

Selekcí nám vyšlo, že nejvhodnější jsou lokační výrazy, a to i z důvodu cíle klienta - tedy zvýšení KONVERZNÍ návštěvnosti.

Jako doplňková jsme zvolili klíčová slova typu “školní trička, absolventská trička”, apod.

Cílové stránky

ANALÝZA KONKURENCE

Naši analýzu konkurence v Next Vision rozdělujeme na dvě fáze.

V první fázi zjišťujeme základní metriky, které odhalíme v krátkém čase a uděláme si jednoduchou selekci, jakým klíčovým slovům se má smysl věnovat.

 • Sledujeme základní metriky MOZu, jako je DA (domain authority) a PA (page authority) klienta ve vztahu k hodnoceným webům (tyto metriky jsou interní výpočty firmy MOZ, které jsou vypočítané vyhodnocením více faktorů, mezi které patří například odkazové portfolio)
 • Na vybrané klíčové slovo hledáme na první straně vyhledávání silné značky, což může být známkou vysoké konkurence

Pokud klíčové slova projdou touto první fází, přejdeme na fázi druhou, která je mnohem více komplexnější. Analyzujeme každého konkurenta v SERPu (výsledcích vyhledávání) jednoho po druhém.

V této fázi se věnujeme celé řadě faktorů, například:

 • Počet kořenových domén odkazující na vstupní stránku
 • Kvalita odkazů směřujících na vstupní stránku konkurenta
 • Kvalita obsahu (založeno na délce, struktuře a optimalizaci na klíčová slova)

Konkurenty pak analyzujeme i obecně jako celek (doménu). U ní se zaměřujeme na:

 • Počet odkazujících domén (vývoj v čase) - vývoj návštěvnosti v čase
 • Kvalita odkazů
 • Viditelnost konkurenta v SERPu (podíl zobrazení ve výsledcích vyhledávání) - dle těchto dat můžeme zjistit, jak se webu daří v SERPu
 • Rozložení počtu slov na jednotlivých vstupních stránkách (zjistíme, zda konkurent pracuje aktivně s obsahem)
 • Síla značky (hledanost + zmínky)

Další fází je výběr správných vstupní stránek, které chceme optimalizovat. Pokud na webu není žádná vhodná vstupní stránka, navrhujeme rozšíření informační architektury.

OPTIMALIZACE NA ÚROVNI STRÁNKY

Klientovi jsme navrhli rozšíření struktury webu na základě analýzy klíčových slov. Rozšíření je poměrně složitější proces, protože vše musí být provedeno s ohledem na stávající informační architekturu.

Využili jsme lokační výrazy, které jsme koncipovali obsahově odlišně v porovnání s lokačním SEO.

Vzhledem k tomu, že tato firma fyzicky v těchto lokalitách nepůsobí, ale je schopná do nich dodávat, vstupní stránky jsme strukturově tvořili jako reference v daných lokalitách a tomu patřičně přizpůsobili právě i obsah s přihlédnutím na user intent (UI).

Velký důraz jsme kladli na část, kdy jsme měli argumentačně objasnit uživateli, který se přes daný lokační výraz dostal na tuto vstupní stránku, proč by si právě měl zadat výrobu u této firmy, která v této lokalitě fyzicky nepůsobí, přesto ji může dodat zakázku ve stejném čase.

To jsme vyřešili jednoduchými sales argumenty včetně ukázek výroby pro danou lokalitu.

Ukázka Landing Page

Využili jsme data o odkazově nejsilnějších vstupních stránkách webu (viz. screen níže) a provedli vhodné interní prolinkování na tyto lokační vstupní stránky.

URL adresy colorfactory

Výsledky

Data z Google Analytics a vývoj organické návštěvnosti za 6 měsíců spolupráce.

Když jsme započali s klientem spolupráci, jeho návštěvnost byla přibližně 1 338 uživatelů měsíčně.

Po 6 měsících spolupráce jsme navýšili organickou návštěvnost na 3 707 uživatelů za měsíc. To je navýšení o 167 %.

Rostoucí trend počtu klíčových slov, na které je web optimalizovaný. Šipka znázorňuje implementaci lokačních vstupních stránek do informační architektury webu.

Rostoucí trend počtu zobrazení a prokliků vstupních stránek (data ze Search Console). Šipka opět znázorňuje implementaci lokačních výrazů do informační architektury webu.

Námi vytvořené lokační vstupní stránky tvoří až 50 % veškeré organické návštěvnosti, viz. zkrácený přehled níže.

Ukázky Landing Page

Z těchto výsledků lze vyvodit několik závěrů:

 • Navýšení organické návštěvnosti na zajímavá čísla trvá poměrně dlouho (6 měsíců je mnohdy výjimka v závislosti na historii a síle webu).
 • Pokud nebudete kontinuálně na webu měsíc co měsíc usilovně pracovat, nikdy neuvidíte plody své práce.
 • Firmy si musí uvědomit a pochopit, že SEO je běh na dlouhou trať.
 • SEO by se mělo kombinovat s ostatními marketingovými kanály.
 • Optimalizaci konverzních vstupních stránek je potřeba konzultovat s UX specialistou.

Závěr

I když jsme u klienta zjistili nekalé praktiky v rámci získávání zpětných odkazů, které by mohli ohrozit naší práci a výsledky, nakonec se přes všechna rizika ukázalo, že to pro vývoj webu nepředstavuje velký problém (web ani po dvou letech nestagnuje v návštěvnosti).

Naopak jsme toho dokázali využít a nepotřebovali jsme výrazně web tlačit v rámci link buildingu, spíše okrajově.

Určitě má tato SEO kampaň stále hodně prostoru ke zlepšení, především po technické stránce webu a celkové spolupráci s UX. Vždy však bereme zřetel na časové i finanční možnosti klienta.

[/digilabs_forms_content_lock]

ŽÁDOST O KONZULTACI ZDARMA

Jste připraveni posunout své podnikání na další úroveň?

Jaký máte celkový rozpočet na marketing a reklamu?

K jaké investici se nejvíce blížíte? Tuto informaci potřebujeme proto, abychom si udělali lepší obrázek o rozsahu možné spolupráce.
20 000 KčS takovým rozpočtem vám v marketingu nedokážeme pomoci. A pravděpodobně ani naše konkurence.
50 000 KčPočítejte spíše s jednorázovými pracemi. Budeme se snažit, abyste příště klikli více doprava!
200 000 KčMáte menší projekt? Tento rozpočet nám na jeho pravidelné opečovávání bude stačit.
500 000 KčInvestice do kvalitního marketingu se vyplatí. Děkujeme, že jste si toho vědomi!
1 000 000 KčJde vidět, že to s vaší snahou myslíte vážně. Využijeme všech dostupných sil. Pozor — po zboží ve vašich skladech se jen zapráší.
100 000 000 KčStátní zakázky neděláme. Nebo jste vyhráli v loterii?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Next Vision pro účely kontaktování Vaší osoby v rámci odeslané poptávky či dotazu.

Pokud neradi čekáte, můžete nám rovnou zavolat.

+420 797 724 661

Petr Myšák, jednatel, kontakt

 

Spojeni budete s Petrem, který rád pomůže vašemu byznysu.
Telefonicky se s námi můžete spojit od pondělí do pátku v časech 8:00 - 16:30

Přečtěte si i další příběhy

Expanze e-shopu do zahraničí, do rumunska, PPC a SEO

Případová studie

Jak jsme za první rok prodali elektroniku za 13 mil. Kč na novém trhu

13mil. Kč tržeb
5měsíců do dosažení profitability
13% průměrné PNO
30% podíl tržeb Emagu
Zobrazit případovou studii
Případová studie Aerium privátní značka

Případová studie

Případová studie SEO a PR: Jak jsme prodali tisíce elektrokoloběžek vlastní značky AERIUM

198% nárůst prodejů
65% nárůst hledanosti brandu
42% nárůst návštěvnosti z Organicu
15% celkové PNO
Zobrazit případovou studii

Pomáhali jsme značkám

Fleurop logo
Concept logo
Logo Vzdušín
KetoFit logo
VŠMVV logo
Remko logo
Wellmall logo
esthetx
Incomputer logo
Zdravýspánek.cz logo
Laser esthetic logo
Jake & James logo
Nature No Tea logo
Bioplace logo
Wooden Hero logo
Silver Republic logo
Tvůj lék logo