Metoda, která umožňuje porovnat efektivitu více variant téhož marketingového nástroje. Např. u PPC systémů je možno na určitou sadu klíčových slov nechat zobrazovat (střídat) několik variant „textů“. Po nějaké době ze statistik uvidíme, která textová reklama přiměla kliknout více lidí a ostatní varianty se zastaví.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu