Děláte A/B testování? Nebo jste si naprosto jisti, že vaše reklama funguje a není potřeba ji nadále vylepšovat? Možná děláte sami sobě škodu. Zákazník neustále mění názory, potřeby i preference. Byznys, který tyto změny nezachytí, o tohoto zákazníka časem přijde.

 

NEEXISTUJE KAMPAŇ, KTERÁ BY NEŠLA UDĚLAT JEŠTĚ LÉPE. A/B testování je metoda, při které můžete porovnat efektivitu více variant jedné reklamy. Spustíte obě nebo je za stejných podmínek střídáte a časem ze statistik uvidíte, která varianta byla úspěšnější. Hotovo? Vůbec ne! Znovu „vítěze“ otestujte s novou variantou. Je stále ve vedení? Nebo ho ta nová reklama ještě překonala? Kdybyste zůstali u první varianty, možná byste se připravili o spoustu prodejního potenciálu.

 

Např. u PPC systémů je možno na určitou sadu klíčových slov nechat zobrazovat (střídat) několik variant „textů“. Po nějaké době ze statistik uvidíme, která textová reklama přiměla kliknout více lidí a ostatní varianty se zastaví.

 

Srovnávání

 

A/B testing si můžete vyzkoušet i bez nástrojů, které nabízí Google Ads nebo Facebook, ale i sami, „po domácku“. Rozdělte si databázi na dvě poloviny a pošlete jim stejný e-mail, jen každé skupině s jiným nadpisem – který byl otevřen víckrát? Vysílejte stejnou TV reklamu ve dvou různých časech – funguje lépe dopoledne nebo odpoledne? Reagují zákazníci lépe na kreativy s grafikou nebo s fotografií, kreativy statické nebo animované?

 

To, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Testování variant proto rozhodně není radno zanedbat.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu