Brand je hlavně o pocitech, které vyvolává ve hlavách lidí. Jaké pocity vyvolává vaše značka u vašich zákazníků? Je to také vytvořená značka, která zahrnuje název, logo, design, nebo třeba i slogan spojený se značkou nebo spřimo s produktem. Více najdete na https://www.nextvision.cz/blog/marketing-archetypy

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu