Cesta zákazníka neboli fáze nákupu. Jsou jimi:

  • Awereness (Uvědomění)
  • Consideration (Zvažování)
  • Decision (Rozhodnutí)

V první fázi (Awareness) si potenciální zákazník uvědomuje některou svou potřebu (například: rozbitá lednička). Ve druhé fázi (Consideration) hledá možná řešení svého problému (například: porovnává produkty, ceny a jednotlivé obchody). V poslední fázi (Decision) se rozhodl pro řešení a stává se zákazníkem (nákup). Vědět, ve které z fází se potenciální zákazník nachází, je klíčové pro správné cílení reklamy a obsahu.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu