Slogan či heslo, které bývá spojeno se značkou nebo logem. Nike – Just do it!

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu