Inbound marketing (inbound = příchozí, vracející se; zákazník aktivně hledá řešení svého problému) pracuje s potenciálním zákazníkem v několika fázích: attract (přilákat), engage (zapojit) a delight (potěšit), přičemž cílem každé fáze je budování důvěry ve Váš business. Propojuje marketing, obchod a péči o zákazníka.

Zdroj obrázku: https://unsplash.com/photos/3W8Y8iA72lA

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu