Je výraz nebo fráze, které nejlépe a výstižně charakterizuje obsah zvolené webové stránky. Používá se při cílení reklamy ve vyhledávání i obsahové síti nebo při SEO optimalizaci. 

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu