Označuje se tak stránka, na kterou přichází návštěvník, pokud klikne na reklamní odkaz. Takovou reklamou může být např. banner, placený odkaz, či PPC inzerát.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu