Nebo lépe dlouhodobý záměr k dosažení určitého cíle. Marketingová strategie je taktickým procesem pro efektivní rozložení finančních prostředků firmy ke zvýšení prodeje a udržení si konkurenční výhody. Marketingová strategie je důležitá především proto, aby měl podnik větší podíl na trhu, proto musí být jeho strategie lepší, než u ostatních podniků.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu