ROAS, anglicky Return On Ad Spend, je údaj, který se používá pro vyhodnocení reklamních kampaní. Určuje, jak moc byly ziskové nebo ztrátové. Pokud jste do reklamy investovali 500 Kč a ROAS je 100 %, znamená to že přivedený obrat byl také 500 Kč. Po započtení dalších nákladů budete tedy spíše ve ztrátě. Pro ziskové kampaně je potřeba vyšší ROAS.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu