Je textový soubor, který říká robotům vyhledávačů, jak mají s navštíveným webem naložit. Říká, které části webu mají vyhledávače procházet a indexovat a které jsou naopak pro přístup robotů zakázané.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu