RSS (Rich Site Summary) patří do kategorie XML formátů. Je určený pro čtení novinek na webových stránkách a umožňuje uživatelům nastavit si odběr novinek z webu, který nabízí RSS zdroj.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu