USP, z anglického Unique Selling Proposition, se do češtiny nejčastěji překládá jako jedinečný prodejní argument. Zkrátka je to důvod, proč by zákazníci měli vybrat vaši firmu nebo produkt namísto přímé konkurence.
Definovat si vlastní USP je důležitý krok před vstupem na trh. 

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu