Neboli uživatelský prožitek vyjadřuje celkovou míru spokojenosti uživatele s produktem, službou, nebo například návštěvou webové stránky. Pokud je prožitek dobrý, jsou uživatelé spokojení, pokud je špatný, pak si vaši službu návštěvníci neoblíbí.

Spojme se na síti a vzdělávejte se v online marketingu